Tag Archives: ปลื้ม “2 ร้านอาหาร” กทม. ติด “ท็อป 50 โลก” 2023

ปลื้ม “2 ร้านอาหาร” กทม. ติด “ท็อป 50 โลก” 2023

เมี่อกลางเดือนที่ผ่านมานี่เอง…จำไม่ได้แน่นอนว่า วันที่ 14 หรือ วันที่ 15 มิถุนายน ผมเขียนถึงข่าวหนึ่งที่เว็บไซต์ “บางกอกโพสต์” หยิบมาขึ้นพาดหัวแจ้งให้ทราบว่า “ร้านอาหารไทย” หลายๆร้านได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน “ท็อป 100” ของโลก