Tag Archives: ปลาเค็ม

ปลากุเลา “ตากใบ” ราชา “ปลาเค็ม” สยาม

สัปดาห์ที่แล้ว หัวหน้าทีมซอกแซก เดินทางไกลไปร่วมสัมมนากับคณะผู้บริหารของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 แห่ง ที่จังหวัดอุดรธานี