Tag Archives: ปลัดฮิ

ขอบคุณ “ปลัดฮิ” + มหาดไทย ที่ทำให้ “วอลเลย์” มีวันนี้

ผมเคยเขียนไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงที่ทีมวอลเลย์หญิงของไทยเราไปแข่งที่ตุรกีในสัปดาห์แรก เพื่อขอบคุณเธอๆ ทั้งหลายที่นำความสุขใจอย่างล้นเหลือมาสู่พวกเราชาวไทย