Tag Archives: ปลด

“ปลด” 2 รัฐมนตรีช่วย! บทพิสูจน์ “รักแท้” 3 ป.

นึกว่าจะจบลงด้วยดี เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล รวมทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยก็ผ่านไปได้เป็นอย่างดี เพราะทุกคน “สอบผ่าน” ได้ทั้งหมด