Tag Archives: ปลดล็อก

บันทึกนาที “ปลดล็อก” + 24 มิ.ย. 2565 / เวลา 22.16 น.

ต้องยกนิ้วให้แก่ข้าราชการยุคใหม่ที่ทำงานกันตลอด 24 ชั่วโมง มิใช่ทำแบบเช้าชามเย็นชามอย่างสมัยก่อน และก็ทำแค่ 8 โมงครึ่งเช้าถึง 4 โมงเย็นเท่านั้น

เรื่องเล่าจาก “อังกฤษ” อาจต้อง “เลื่อน” ปลดล็อก

วันจันทร์หน้าหรือ 21 มิถุนายน 2564 จากนี้ไปอีกประมาณ 1 สัปดาห์จะเป็นวัน “คลายล็อก” มาตรการป้องกันโควิด-19 ของอังกฤษในทุกมาตรการเพื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติ