Tag Archives: ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ใกล้ถึงวันเข้าพรรษา 2562 ทำบุญ+ท่องเที่ยวที่ไหนดี?

นับจากวันนี้ไปแค่ 8 วัน เทศกาล “เข้าพรรษา 2562” เทศกาลงานบุญอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็จะเวียนมาถึงอีกแล้วนะครับ