Tag Archives: ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

ได้เวลา “เฉลิมฉลอง” เทศกาลสายน้ำทั่วไทย

ดังที่ผมเขียนเกริ่นไว้บ้างแล้วว่า ผมได้รับเอกสารและข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงาน “ลอยกระทง” ประเพณีและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวไทยจำนวนมากคงจะต้องขอเวลาและขอโอกาสเขียนสรุปลงสักวันหนึ่ง