Tag Archives: ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา

เทศกาลเข้าพรรษา “ทำบุญ”+“เที่ยว”(ภาค 2)

สัปดาห์ที่แล้ว คอลัมน์ซอกแซกแนะนำงานเทศกาลเข้าพรรษาที่ยิ่งใหญ่มากๆ เอาไว้หลายจังหวัด เริ่มจากใหญ่ที่สุดที่อุบลราชธานี, นครราชสีมา, สุรินทร์ แล้วก็มาจบที่ภาคกลาง งาน “แห่เทียนพรรษาทางน้ำคลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”