Tag Archives: ประเทศพัฒนาแล้ว

ฝันล่าสุดของ “รัฐบาล”? ก้าวสู่ประเทศ “พัฒนาแล้ว”

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เอง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวาระสำคัญวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นข่าวเล็กๆ ในสื่อมวลชนต่างๆ แต่สำหรับผมแล้วเห็นว่านี่คือข่าวใหญ่มาก ขออนุญาตหยิบมาขยายความต่อในวันนี้นะครับ