Tag Archives: ประชากรไทย

ทำไงดี “ประชากรไทย” “เด็กลด คนแก่เพิ่ม” ต่อเนื่อง

แม้ข่าวที่ผมจะหยิบมาเขียนวันนี้จะมิใช่ข่าวใหม่ เพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่กลายเป็นปัญหาสำคัญของประเทศเรา ที่มีการพูดถึงเขียนถึงบ่อยๆ ครั้งอยู่แล้วในช่วง 2–3 ปีมานี้ แต่ทุกครั้งที่มีการ “อัปเดต” ข้อมูลหรือตัวเลขล่าสุด ผมก็อดเสียมิได้ที่จะนำมาเขียนบอกกล่าวให้ท่านผู้อ่านทราบ เพราะสำนึกอยู่เสมอว่าตัวผมเองก็มีส่วนไม่มากก็น้อยที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้น