Tag Archives: ประชากรไทย

บทสรุป “ต่างเจน–ต่างใจ” “เจนไหน” จะชนะ 14 พ.ค.?

เมื่อวานผมสรุปตัวเลขโดยรวมของประชากรไทยในแต่ละ “เจน” หรือกลุ่มอายุต่างๆ พร้อมด้วยคุณสมบัติของแต่ละกลุ่มที่นักวิชาการเคยให้คำจำกัดความไว้มาให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทำไงดี “ประชากรไทย” “เด็กลด คนแก่เพิ่ม” ต่อเนื่อง

แม้ข่าวที่ผมจะหยิบมาเขียนวันนี้จะมิใช่ข่าวใหม่ เพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่กลายเป็นปัญหาสำคัญของประเทศเรา ที่มีการพูดถึงเขียนถึงบ่อยๆ ครั้งอยู่แล้วในช่วง 2–3 ปีมานี้ แต่ทุกครั้งที่มีการ “อัปเดต” ข้อมูลหรือตัวเลขล่าสุด ผมก็อดเสียมิได้ที่จะนำมาเขียนบอกกล่าวให้ท่านผู้อ่านทราบ เพราะสำนึกอยู่เสมอว่าตัวผมเองก็มีส่วนไม่มากก็น้อยที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้น