Tag Archives: ปฏิญญามหาสารคาม

เงินกู้เพื่อการศึกษา เรียนรู้จาก “ครูวิภา”

ในช่วงเวลา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ มีข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับ “ครู” และ “หนี้สิน” อยู่ 2 ข่าวใหญ่ด้วยกัน แต่ความรู้สึกของคนไทยที่อ่านข่าวทั้ง 2 ข่าวนี้ จะต่างกันลิบลับแบบ “ฟ้า” กับ “เหว”

ปฏิญญา “เบี้ยวหนี้” ปัญหาของ “ครู” กลุ่มน้อย

ช็อกไปตามๆกันกับข่าวที่ว่า คุณครูประมาณ 100 คนเห็นจะได้ไปประชุมกันที่จังหวัดมหาสารคาม แล้วก็ออกมาประกาศ “ปฏิญญามหาสารคาม” มีข้อใหญ่ใจความอยู่ 2 ข้อ