Tag Archives: บูลลี่

เมื่อ “ล้อเล่น” เป็น “บูลลี่” “วันโน้น”–“วันนี้” จึงต่างกัน

ข่าวเล็กๆ ข่าวหนึ่งที่ซุกอยู่ในหน้า 7 ซึ่งเป็นหน้าที่เกี่ยวกับข่าวการศึกษา ศาสนาและสาธารณสุขของไทยรัฐฉบับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา…ทำให้ผมแทบนอนไม่หลับไปเลยทีเดียว

จาก “ล้อเล่น” ถึง “บูลลี่” “วันนี้” กับ “วันนั้น” ต่างกันลิบ

ผมเกิดมาในยุคที่สังคมไทยอุดมไปด้วยการ “ล้อเล่น” และการล้อเล่นหรือล้อเลียนก็เป็นวัฒนธรรมเล็กๆ ที่แอบแฝงอยู่กับคนไทยในยุคสมัยที่ผมเป็นเด็กๆ เมื่อ 60–70 ปีก่อน