Tag Archives: บุญรอด บริวเวอรี่

1 คนรวย / 1 จังหวัดจน ข้อเสนอใหม่ในการพัฒนา

เมื่อวานนี้เองผมอ่านพบในหน้าข่าวเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ว่า จังหวัดที่ยากจนที่สุดของประเทศไทยในขณะนี้ ได้แก่ จังหวัดน่าน กับแม่ฮ่องสอน โดยน่านจนที่สุด และแม่ฮ่องสอนรองลงมา