Tag Archives: บี.กริม เพาเวอร์

ผู้ถือหุ้น บี.กริม เพาเวอร์ ไฟเขียว ขยายวงเงินหุ้นกู้ 5 ปีนี้ เป็น 1 แสนล้าน เดินหน้าขยายพอร์ต “พลังงานทดแทน” ทั้งในและต่างประเทศ ก้าวสู่เป้าหมาย Net-Zero

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ผนึกกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่งคงด้านพลังงาน มุ่งสร้างพลังงานสะอาด พร้อมก้าวสู่ Digital Transformation

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร บุคลากร การบริการ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพลังงานสะอาด

บี.กริม เพาเวอร์ ติดอันดับ S&P Global Sustainability Yearbook 2022 คว้ารางวัล “Industry Mover”

นับเป็นครั้งแรกที่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายงาน “The S&P Global Sustainability Yearbook 2022” และได้รับรางวัล “Industry Mover” ในฐานะบริษัทที่มีพัฒนาการด้านความยั่งยืนสูงสุดในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) ในปีที่ผ่านมา

“ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี” บริษัทร่วมทุน “บี.กริม เพาเวอร์” และ “ยูนิเวนเจอร์” ซื้อหุ้น 100% ใน “อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น” เข้าถือหุ้น 3 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 360 เมกะวัตต์ 

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM และ นายกำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV

บี.กริม เพาเวอร์ ปลื้มคว้า “หุ้นยั่งยืน” 4 ปีซ้อน ตอกย้ำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บี.กริม เพาเวอร์ ปลื้มคว้า “หุ้นยั่งยืน” 4 ปีซ้อน ตอกย้ำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยรากฐานการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี

บี.กริม เพาเวอร์ คว้ารางวัลสูงสุดระดับ Gold จาก “The International ARC Awards 2021”

บี.กริม เพาเวอร์ คว้ารางวัลสูงสุดระดับ Gold จาก The International ARC Awards 2021 สะท้อนนโยบายด้านความยั่งยืน ให้ความสำคัญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี”

บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ ร่วมกันพัฒนาความพร้อม ประสิทธิภาพ และบริหารการผลิตแบบดิจิทัลสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ลงนามสัญญาความร่วมมือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Co-generation) จำนวน 10 โครงการ