Tag Archives: บีโอไอ

นึกถึงพระธรรมคำสอน ทุกสรรพสิ่งล้วน “อนิจจัง”

เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วเป็นไปตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ที่ว่า อนิจจัง หรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั้นเป็นสัจธรรมของโลก