Tag Archives: บิ๊ง BINKO

Places & Traces นิทรรศการศิลปะ ณ เดอะแกลเลอรี่ ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม)

เดอะแกลเลอรี 36 (The Gallery 36) ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี สีลม ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการ ‘Places & Traces’ สร้างสรรค์ผลงานโดย ภาพฟ้า พุทธรักษา หรือ บิ๊ง (BINKO) ศิลปินหญิงชาวไทยมากความสามารถ