Tag Archives: บิวตี้ เจมส์

“กิเลน” ร่วมกับ “บิวตี้ เจมส์” ส่งความมงคลด้วยขนมไหว้พระจันทร์ทองคำ 

จากประเพณีที่ชาวจีนถือปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานนับพันปีกับ “เทศกาลวันไหว้พระจันทร์” ที่จัดทุกวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์ส่องแสงงดงามและเต็มดวงที่สุด