Tag Archives: บัวลอย

บัวลอย “มือถือ” เชียงราย ในวัน “เหงา” เพราะโควิด

ไปเชียงรายกับมูลนิธิไทยรัฐ เพื่อร่วมสัมมนากับคณะผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 แห่งจากทั่วประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงรายงวดนี้ หัวหน้าทีมซอกแซกตั้งใจว่าจะไม่เขียนเรื่องซอกๆ แซกๆ ในทำนองเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ หรือกินโน่นกินนี่ ฯลฯ อะไรอีกแล้วละ