Tag Archives: บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์

เข้า 64 พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศด้วยบัตรใบเดียว

ซื้อหรือไม่ซื้อดี เข้า 64 พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศด้วยบัตรใบเดียว ทั้งมิวเซียมสยาม, สยามเซอร์เพนทาเรียม, นิทรรศน์รัตนโกสินทร์, พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม, พิพิธภัณฑ์ริบลีส์เชื่อหรือไม่! ไปจนถึงสเปซอินสไปร์เลียม