Tag Archives: บริหาร

คลอดแล้ว “แผน 13” คู่มือ “พัฒนา” 2566-2570

เป็นอันว่าประเทศไทยของเราจะยังคงมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาประเทศสืบต่อไป จากถ้อยแถลงของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไตรศุลี ไตรสรณกุล เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว