Tag Archives: บริจาคเลือด

ชวนบริจาคโลหิต..ด่วนจี๋+หนังสือ “น่าอ่าน” หลายๆเล่ม

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ยังอยู่ในช่วงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” งดเว้นการชวนท่านผู้อ่านไปเที่ยวและต้องเขียนเรื่องยาวๆ แทนมา 2 หรือ 3 สัปดาห์