Tag Archives: บทสรุป “ต่างเจน–ต่างใจ” “เจนไหน” จะชนะ 14 พ.ค.?

บทสรุป “ต่างเจน–ต่างใจ” “เจนไหน” จะชนะ 14 พ.ค.?

เมื่อวานผมสรุปตัวเลขโดยรวมของประชากรไทยในแต่ละ “เจน” หรือกลุ่มอายุต่างๆ พร้อมด้วยคุณสมบัติของแต่ละกลุ่มที่นักวิชาการเคยให้คำจำกัดความไว้มาให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว