Tag Archives: บทพระราชนิพนธ์ ของในหลวงรัชกาลที่ 2

แนะนำหนังสือทรงคุณค่า พระราชนิพนธ์ ร.2 ครบชุด

ผมได้รับหนังสือชุดหนึ่ง เป็นหนังสือปกแข็ง จัดพิมพ์อย่างดี บรรจุอยู่ในกล่องแบ่งเป็นชุดเรียบร้อยหลายๆ กล่อง โดยมีถุงผ้าสีเขียวที่ตัดเย็บสวยงาม ประทับตรา “อุทยาน ร.2” ไว้ด้านหน้า เห็นถนัดชัดเจน