Tag Archives: บทกลอน

ระลึกถึงบทกลอน “อมตะ” จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง?

เมื่อวานนี้ผมเพิ่งจะเขียนถึงนักกลอนเอกร่วมสมัยของผู้คนยุคเรา 3 ท่าน ที่มาร่วมร้อยกรองถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไปหยกๆ

ชื่นชมบทกวี “วันเฉลิมฯ” จาก “เนาวรัตน์” ถึง “นภาลัย”

เมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลปัจจุบัน 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผมนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ “28 กรกฎา มหาสดุดี” ซึ่งมีจำนวนหน้าถึง 56 หน้า ด้วยความปลื้มปีติ