Tag Archives: นํ้าพริกปลาทู

#Save “ปลาทู” ไทย อย่าให้เป็นแค่ “ความฝัน”

เมื่อวานนี้ผมเขียนถึงการรับประทานปลาทู “โอมาน” ซึ่งเป็นหนึ่งในปลาทู “อิมพอร์ต” หรือปลาทู “นำเข้า” ที่มีการสั่งเข้ามาชดเชยการบริโภคปลาทูของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้นแต่จับปลาทูในอ่าวไทยของเราเองได้น้อยลงในช่วงหลังๆ