Tag Archives: น้ำพระมุรธาภิเษก

ไทยรัฐ” ร่วมพสกนิกร เฉลิมฉลอง “ราชาภิเษก”

นับจากนี้ไปอีกเพียง 4 วันเท่านั้น ก็จะถึงวันมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่พสกนิกรชาวไทยต่างรอคอยตลอดมา ด้วยปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้น