Tag Archives: นายจุติ ไกรฤกษ์

รมว. พม. ลงพื้นที่พิษณุโลก มอบ “บ้านพอเพียง” ให้ผู้เดือดร้อน พร้อมมอบงบฯ สร้าง-ซ่อมแซมบ้าน 221 ครัวเรือน

วันที่ 6 มิถุนายน ณ สถานีรถไฟบ้านเต็งหนาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานมอบบ้านพอเพียง ผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย จ.พิษณุโลก พร้อมมอบงบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชนบท 32 ตำบล 221 ครัวเรือน และถุงยังชีพ

พม. เทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินีฯ เปิดกิจกรรมช่วยผู้เดือดร้อนทั่ว กทม. นำร่อง 21 ชุมชน  

วันนี้ (3 มิ.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม”