Tag Archives: ​ นายกฯ

ถ้าทุกฝ่าย “เคารพ” กติกา ประเทศ “เดินหน้า” ได้เสมอ

วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีตัวจริงเสียงจริง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนับแต่วันที่ 24 สิงหาคมเป็นต้นมา