Tag Archives: นายกรัฐมนตรีหญิง

โลกโบกมือลา “แมร์เคิล” “สตรีเหล็ก” แดน “อินทรีเหล็ก”

ท่านผู้อ่านคงทราบข่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วมีการเลือกตั้งทั่วไปที่เยอรมนี ผลปรากฏว่าพรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมนี ได้คะแนนเสียงนำพรรคเก่าของนายกรัฐมนตรีหญิง แองเกลา แมร์เคิล และเฉือนชนะไปอย่างหวุดหวิด