Tag Archives: นัส พิชฐญาณ์

“FIKA MAISON” สัมผัสประสบการณ์ Interactive Art Experience ที่เซ็นทรัลเวิลด์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สร้างปรากฏการณ์งานอาร์ตครั้งสำคัญอีกครั้ง จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่ผสานดิจิทัลเทคโนโลยี ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านมุมมองของไอเดียความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดของศิลปินรุ่นใหม่ มาจัดแสดงในรูปแบบของ AR ( Augmented Reality) Art Gallery