Tag Archives: นับถอยหลัง 14 วันสู่การเลือกตั้ง

14 วันก่อนเลือกตั้ง ผล “โพล” ยัง “สูสี”

เสน่ห์และความสนุกที่ชวนให้ติดตามการเลือกตั้งครั้งนี้ ประการหนึ่งก็คือ การแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองใหญ่ๆ เป็นไปอย่างสูสีมาก และยังเดายากว่าพรรคไหนจะเข้าวินเป็นที่หนึ่งหลังวันที่ 24 มีนาคม