Tag Archives: นครศรีธรรมราช

สัมผัสมนต์เสน่ห์ฝั่งอ่าวไทย นคร-พัทลุง เมืองต้องห้ามพลาด!

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาพัทลุง จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในชื่อ “แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ฝั่งอ่าวไทย”