Tag Archives: นกกางเขน

78 ปีแห่งความทรงจำ แบบเรียน “นกกางเขน” จากภาษาไทยสู่อังกฤษ

พูดถึงหนังสือแบบเรียนส่งเสริมการอ่านภาษาไทยเรื่อง “นกกางเขน” เด็กๆรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จัก หรือไม่เคยได้ยินเพราะแม้จะมีให้อ่านอยู่แต่เป็นหนังสืออ่านประกอบเท่านั้นมิใช่ภาคบังคับ จะอ่านก็ได้ ไม่อ่านก็ได้