Tag Archives: ธงไตรรงค์

ภูมิใจในธง “ไตรรงค์” 3 สีสะท้อน 3 สถาบันไทย

ตั้งแต่ผมจำความได้และร้องเพลงชาติไทยได้ ผมก็รู้สึกนึกรัก ประเทศไทยและสถาบันหลัก 3 ประการของคนไทยอันได้แก่ “ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์” ที่สะท้อนผ่านสีแดง สีขาวและสีน้ำเงินของธงชาติไทย…โดยไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆ เลย

ชวน “วิ่งส่ง” ธงไทย สู่โตเกียว “โอลิมปิก”

ดังที่ทราบกันดีแล้วว่า…ต่อให้โควิด-19 จะยุติการระบาดหรือระบาดใหม่เป็นรอบที่ 3-4-5-6 แต่ “โตเกียวโอลิมปิก 2020” ก็จะเดินหน้าต่อไป ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 8 สิงหาคมปีเดียวกัน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีการ “เปลี่ยนแปลง” หรือ “เลื่อน” ออกไปอีกแล้ว

เรื่องเล่าจากเพื่อน “ร่วมวัย” หลานสาวฝึกร้อง “เพลงชาติ”

เพื่อนผมที่มีหลานสาวเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนราษฎร์ที่มีชื่อเสียงในด้านการสอน 2 ภาษาแห่งหนึ่ง เล่าให้ผมฟังสรุปข้อใหญ่ใจความได้ว่า