Tag Archives: ท่องเที่ยว. วัคซีน

เปิดประเทศเพื่อท่องเที่ยว “ควรทำ” แต่ก็ต้อง “รอบคอบ”

มีข่าวไม่ใหญ่นักอยู่ในหน้าเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเมื่อ 2-3 วันก่อน ระบุว่า เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จะขอเสนอโครงการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวของพัทยาหลังโควิด-19 คลี่คลาย เพื่อให้ ศบค. พิจารณาในเร็วๆ นี้