Tag Archives: ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา

เปิดรับสมัครครูอาจารย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” 

โอกาสของครูอาจารย์ทั่วประเทศมาถึงแล้ว กับการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่ไม่มีวันล้าสมัย สนุก ประทับใจ ได้ความรู้สู่การต่อยอด ผ่านโครงการตามรอยพระราชา ครั้งที่ 7