Tag Archives: ทัวร์

ไทยฮิต “รถไฟ” ลาว ลาวฮิต “รถไฟฟ้า” ไทย

ผมขออนุญาตท่านผู้อ่านรายงานเรื่อง “หลวงพระบาง” อีกสักวันนะครับ ก่อนที่จะกลับสู่มิติเดิม เขียนถึงเรื่องราวในประเทศไทยของเราต่อไป