Tag Archives: ทรงผมนักเรียน

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการปลดล็อกทรงผมนักเรียน

คงเป็นเรื่องที่น่าจะสร้างเสียงเฮให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น ที่เริ่มที่จะรักสวยรักงาม เป็นห่วงภาพลักษณ์ภายนอก ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย