Tag Archives: ต้มยำกุ้ง ปี 2540

ต้อนรับ “ว่าที่รัฐมนตรี” “ปรีดี ดาวฉาย” ที่ผมรู้จัก

ขณะที่ผมเขียนต้นฉบับวันนี้ “บิ๊กตู่” ยังมิได้ทูลเกล้าฯ ถวายรายชื่อรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับ เพียงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งลงแล้ว และน่าจะสรุปได้เกือบๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าใครบ้างจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแทนท่านเก่าที่ลาออกไป