Tag Archives: “ต่างเจน” จึง “ต่างใจ” ตัวแปร “เลือกตั้ง” 2566

“ต่างเจน” จึง “ต่างใจ” ตัวแปร “เลือกตั้ง” 2566

นักวิเคราะห์การเมืองระดับเกจิหลายท่านมีความเห็นตรงกันว่า ศึกการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทย ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 หรืออีก 13 วัน นับจากพรุ่งนี้เป็นต้นไป จะเป็น “ศึก” ระหว่างคนไทยต่าง “เจเนอเรชัน” หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าต่าง “เจน”