Tag Archives: ตื่นตา “อุทยานเบญจสิริ” ตื่นใจ “ม่านน้ำ แม่แผ่นดิน”

ตื่นตา “อุทยานเบญจสิริ” ตื่นใจ “ม่านน้ำ แม่แผ่นดิน”

เมื่อค่ำวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทีมงานซอกแซกได้รับเชิญจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะทำงานการแสดงม่านน้ำ “แม่แห่งแผ่นดิน” ให้ไปชมการ “ซ้อมใหญ่” เสมือนจริง ณ อุทยานเบญจสิริ สุขุมวิท ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป