Tag Archives: ดูงาน

บี.กริม เพาเวอร์ ต้อนรับ ตลาดหลักทรัพย์ และ กลต. จาก สปป. ลาว ศึกษาดูงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอรุณพันธ์ ภู่ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 และธุรกิจแอลเอ็นจี