Tag Archives: ดัชนีความเชื่อมั่น

ใน “สงครามเศรษฐกิจ” “ความเชื่อมั่น” สำคัญที่สุด

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยท่านอธิการบดีเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง สมาชิกหอการค้าไทย 369 ตัวอย่าง เมื่อปลายสิงหาคมที่ผ่านมา พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของสมาชิกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง