Tag Archives: ดอกหญ้าในป่าปูน

ชื่นชม “ครูสลา คุณวุฒิ” ศิลปินแห่งชาติ “2564”

เว็บไซต์ข่าวทุกสำนักเผยแพร่ข่าว เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564 ออกมา เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 12 ท่านด้วยกัน