Tag Archives: ดวงเมือง

พึ่ง “หมอดู” ปลอบใจ เดือน “กันยายน” จะดีขึ้น

ท่านที่ติดตามคอลัมน์นี้มานานพอสมควร คงจะพอสังเกตได้ว่าผมมิใช่คนงมงาย หรือเชื่อถือในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ได้แต่อย่างใด