Tag Archives: ดร.เสนาะ อูนากูล

90 ปี ดร.เสนาะ อูนากูล มือขวาเศรษฐกิจ “ป๋าเปรม”

ผมนั่งเขียนต้นฉบับวันนี้ในช่วงบ่ายๆ ของวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวัน อาสาฬหบูชา…วันพระใหญ่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ดังที่เขียนกราบเรียนท่านผู้อ่านไว้แล้ว

ให้กำลังใจ “นักรบ” เศรษฐกิจ ใน “สมรภูมิ” ที่ไม่เหมือนเดิม

เมื่อวานนี้ผมเขียนเล่าให้ท่านผู้อ่านได้ทราบว่าบรรดาศิษย์เก่าของสภาพัฒน์จำนวนหนึ่งที่เคยทำงานด้านพัฒนาประเทศให้กับ “ป๋าเปรม” มีโอกาสไปกราบคารวะท่าน ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรฯ