Tag Archives: ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร

‘ดร.รักษ์’ นำของรักส่วนตัวเปิดขายมือ 2 เป็นทุนตั้งต้นโครงการ ‘ตู้ปันสุข บสย.’  

เรียกว่าเป็นการคิกออฟ “ตู้ปันสุข” ที่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ของ “ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร” บิ๊กบอสแห่ง บสย. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ที่อยากส่งผ่าน Inspire ให้กับผู้คนที่มีกำลังในภาคธุรกิจ เอื้อเฟื้อ และแบ่งปัน สนับสนุนแนวคิดดีๆ ของโครงการ ”ตู้ปันสุข บสย.” และการมีส่วนร่วมแบ่งปันให้กับสังคม ในยุค New Normal แต่จะเริ่มได้ต้องมีทุน