Tag Archives: ซูมซฮกแซก

จาก “โดมชรา” คนหนึ่ง ถึง “มหา’ลัย” อันเป็นที่รัก

ผมเรียนท่านผู้อ่านแล้วว่าหลังจากเหตุการณ์วันเสด็จฯ ไปทรงดนตรีและทรงปลูกต้นหางนกยูงพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2506 แล้ว ต่อมาในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน ผมก็เรียนจบ…จำเป็นต้องร่ำลามหาวิทยาลัยออกไปหางานทำ

เส้นทาง “การบินไทย” 10 ขั้นตอนสู่การ “คืนชีพ”

เมื่อเที่ยงๆ วันจันทร์ที่ผ่านมา สำนักข่าวออนไลน์ทุกฉบับรายงานตรงกันว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยเข้าสู่กระบวน การฟื้นฟูกิจการตามที่บริษัทการบินไทยในฐานะลูกหนี้เป็นผู้ร้องขอ