Tag Archives: ซูดาน

บทเรียนอันมีค่าของชาติบันทึกเพิ่มเติมจากระยอง

ผมขออนุญาตท่านผู้อ่านเขียนถึงเรื่อง “ทหารอียิปต์” ที่ติดเชื้อโควิด-19 แตกแถวหนีเที่ยวที่จังหวัดระยอง จนเป็นเหตุให้ชาวระยองอกสั่นขวัญแขวนไปทั้งเมือง และแสดงความไม่พอใจต่อการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่ม โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน จนเป็นสาเหตุของความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น