Tag Archives: ซื้อโรงแรม

ห่วงธุรกิจท่องเที่ยวไทย โดน “ทุนต่างชาติ” กว้านซื้อ

ผมอ่านคอลัมน์ “เปิดฟ้าส่องโลก” ของคุณนิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย ในหน้า 2 ไทยรัฐเมื่อ 2-3 วันก่อนแล้ว…เห็นด้วยอย่างยิ่งกับความวิตกกังวลบางประการที่คุณนิติการุณย์เสนอไว้